Technologie ENTONI

Základem prováděné technologie naší společnosti ENTONI jsou nosné trámy - nejčastěji se používá smrkové ostrohranné řezivo. To má pro dřevěné konstrukce celou řadu vhodných vlastností, jeho odolnost je dále posílena impregnací. Hlavní charakteristikou montovaných rodinných domů ENTONI z Vysočiny je rychlost, variabilita v provedení s možností úprav i v průběhu výstavby. Výroba dřevěné konstrukce domu probíhá na CNC strojích (počítačem řízený obráběcí stroj), samotná montáž (zpravidla 1 den) přímo na stavbě. Výhodou je variabilita, „suchý“ způsob výstavby, možnost celoroční montáže bez použití náročné mechanizace. Nevyužíváme cenově výhodnější vazníkové konstrukce krovu, naše klasické krovy umožní i využití půdního prostoru. Naše dřevěné domy jsou realizovány s využitím sádrovláknitých desek Fermacell (tento materiál používají nejlepší výrobci dřevostaveb již několik desítek let). Dřevěné trámy tvoří společně s vnějším obložením Fermacell (desky odolné i zemětřesení) nosný prvek. Naše domy jsou standardně realizovány jako nízkoenergetické, tzn. s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m2 za rok. Nízké tepelné ztráty našich rodinných montovaných domů (tepelný odpor stěn 7,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla U=0,13 W/m2K ) zajišťují tepelnou stabilitu a značně úsporné náklady na provoz celé dřevostavby (viz Reference zákazníků na dřevostavby).


Prohlédněte si schéma skladby jednotlivých prvků domu (PDF)

 

 

Parametry našich skladeb:

Obvodové stěny: Tepelný odpor konstrukce R = 7.33 m2K/W, součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.13 W.m-2.K-1, VYHOVUJE již doporučeným hodnotám pro pasivní domy

Podlaha přilehlá k zemině: Tepelný odpor konstrukce R = 4.2 m2K/W, součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.23 W.m-2.K-1,  VYHOVUJE doporučené hodnotě ČSN 

Strop podkroví: Tepelný odpor konstrukce R = 7.64 m2K/W, součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.13 W.m-2.K-1, VYHOVUJE již hodnotám doporučeným pro pasivní domy 

Strop bungalov: Tepelný odpor konstrukce R = 7.64 m2K/W, součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.13 W.m-2.K-1, VYHOVUJE již doporučeným hodnotám pro pasivní domy